Church Calendar

June 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Thursday June 1
 
Friday June 2
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday June 3
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday June 4
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday June 5
 
Tuesday June 6
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday June 7
 
Thursday June 8
 
Friday June 9
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday June 10
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday June 11
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday June 12
 
Tuesday June 13
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday June 14
 
Thursday June 15
 
Friday June 16
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday June 17
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday June 18
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday June 19
 
Tuesday June 20
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday June 21
 
Thursday June 22
 
Friday June 23
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday June 24
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday June 25
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday June 26
 
Tuesday June 27
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday June 28
 
Thursday June 29
 
Friday June 30
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.

July 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Saturday July 1
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday July 2
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday July 3
 
Tuesday July 4
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday July 5
 
Thursday July 6
 
Friday July 7
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday July 8
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday July 9
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday July 10
 
Tuesday July 11
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday July 12
 
Thursday July 13
 
Friday July 14
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday July 15
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday July 16
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday July 17
 
Tuesday July 18
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday July 19
 
Thursday July 20
 
Friday July 21
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday July 22
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday July 23
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday July 24
 
Tuesday July 25
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday July 26
 
Thursday July 27
 
Friday July 28
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday July 29
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday July 30
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday July 31
 

August 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Tuesday August 1
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday August 2
 
Thursday August 3
 
Friday August 4
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday August 5
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday August 6
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday August 7
 
Tuesday August 8
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday August 9
 
Thursday August 10
 
Friday August 11
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday August 12
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday August 13
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday August 14
 
Tuesday August 15
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday August 16
 
Thursday August 17
 
Friday August 18
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday August 19
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday August 20
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday August 21
 
Tuesday August 22
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday August 23
 
Thursday August 24
 
Friday August 25
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday August 26
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday August 27
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday August 28
 
Tuesday August 29
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday August 30
 
Thursday August 31
 

September 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Friday September 1
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday September 2
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday September 3
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday September 4
 
Tuesday September 5
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday September 6
 
Thursday September 7
 
Friday September 8
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday September 9
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday September 10
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday September 11
 
Tuesday September 12
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday September 13
 
Thursday September 14
 
Friday September 15
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday September 16
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday September 17
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday September 18
 
Tuesday September 19
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday September 20
 
Thursday September 21
 
Friday September 22
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday September 23
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday September 24
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday September 25
 
Tuesday September 26
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday September 27
 
Thursday September 28
 
Friday September 29
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday September 30
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.

October 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Sunday October 1
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday October 2
 
Tuesday October 3
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday October 4
 
Thursday October 5
 
Friday October 6
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday October 7
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday October 8
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday October 9
 
Tuesday October 10
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday October 11
 
Thursday October 12
 
Friday October 13
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday October 14
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday October 15
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday October 16
 
Tuesday October 17
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday October 18
 
Thursday October 19
 
Friday October 20
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday October 21
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday October 22
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday October 23
 
Tuesday October 24
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday October 25
 
Thursday October 26
 
Friday October 27
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday October 28
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday October 29
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday October 30
 
Tuesday October 31
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.

November 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Wednesday November 1
 
Thursday November 2
 
Friday November 3
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday November 4
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday November 5
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday November 6
 
Tuesday November 7
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday November 8
 
Thursday November 9
 
Friday November 10
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday November 11
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday November 12
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday November 13
 
Tuesday November 14
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday November 15
 
Thursday November 16
 
Friday November 17
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday November 18
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday November 19
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday November 20
 
Tuesday November 21
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday November 22
 
Thursday November 23
 
Friday November 24
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday November 25
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday November 26
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday November 27
 
Tuesday November 28
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday November 29
 
Thursday November 30
 

December 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Friday December 1
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday December 2
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday December 3
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday December 4
 
Tuesday December 5
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday December 6
 
Thursday December 7
 
Friday December 8
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday December 9
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday December 10
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday December 11
 
Tuesday December 12
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday December 13
 
Thursday December 14
 
Friday December 15
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday December 16
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday December 17
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday December 18
 
Tuesday December 19
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday December 20
 
Thursday December 21
 
Friday December 22
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday December 23
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday December 24
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday December 25
 
Tuesday December 26
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday December 27
 
Thursday December 28
 
Friday December 29
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday December 30
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday December 31
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.

January 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Monday January 1
 
Tuesday January 2
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday January 3
 
Thursday January 4
 
Friday January 5
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday January 6
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday January 7
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday January 8
 
Tuesday January 9
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday January 10
 
Thursday January 11
 
Friday January 12
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday January 13
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday January 14
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday January 15
 
Tuesday January 16
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday January 17
 
Thursday January 18
 
Friday January 19
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday January 20
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday January 21
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday January 22
 
Tuesday January 23
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday January 24
 
Thursday January 25
 
Friday January 26
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday January 27
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday January 28
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday January 29
 
Tuesday January 30
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday January 31
 

February 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Thursday February 1
 
Friday February 2
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday February 3
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday February 4
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday February 5
 
Tuesday February 6
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday February 7
 
Thursday February 8
 
Friday February 9
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday February 10
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday February 11
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday February 12
 
Tuesday February 13
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday February 14
 
Thursday February 15
 
Friday February 16
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday February 17
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday February 18
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday February 19
 
Tuesday February 20
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday February 21
 
Thursday February 22
 
Friday February 23
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday February 24
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday February 25
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday February 26
 
Tuesday February 27
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday February 28
 
Thursday February 29
 

March 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Friday March 1
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday March 2
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday March 3
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday March 4
 
Tuesday March 5
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday March 6
 
Thursday March 7
 
Friday March 8
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday March 9
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday March 10
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday March 11
 
Tuesday March 12
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday March 13
 
Thursday March 14
 
Friday March 15
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday March 16
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday March 17
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday March 18
 
Tuesday March 19
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday March 20
 
Thursday March 21
 
Friday March 22
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday March 23
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday March 24
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday March 25
 
Tuesday March 26
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday March 27
 
Thursday March 28
 
Friday March 29
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday March 30
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday March 31
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.

April 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Monday April 1
 
Tuesday April 2
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday April 3
 
Thursday April 4
 
Friday April 5
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday April 6
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday April 7
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday April 8
 
Tuesday April 9
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday April 10
 
Thursday April 11
 
Friday April 12
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday April 13
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday April 14
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday April 15
 
Tuesday April 16
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday April 17
 
Thursday April 18
 
Friday April 19
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday April 20
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday April 21
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday April 22
 
Tuesday April 23
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday April 24
 
Thursday April 25
 
Friday April 26
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday April 27
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday April 28
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday April 29
 
Tuesday April 30
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.

May 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Wednesday May 1
 
Thursday May 2
 
Friday May 3
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday May 4
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday May 5
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday May 6
 
Tuesday May 7
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday May 8
 
Thursday May 9
 
Friday May 10
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday May 11
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday May 12
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday May 13
 
Tuesday May 14
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday May 15
 
Thursday May 16
 
Friday May 17
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday May 18
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday May 19
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday May 20
 
Tuesday May 21
3
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 6:00 pm – 8:00 pm Vestry Meeting
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday May 22
 
Thursday May 23
 
Friday May 24
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Saturday May 25
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Sunday May 26
3
 • 8:00 am – 9:00 am Holy Eucharist
 • 10:30 am – 11:30 am Holy Eucharist
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Monday May 27
 
Tuesday May 28
2
 • 11:00 am – 12:00 pm Karate class
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.
Wednesday May 29
 
Thursday May 30
 
Friday May 31
1
 • 8:00 pm – 9:00 pm N.A.